Mô hình đô thị nổi đầu tiên trên thế giới tại Hàn Quốc

Thành phố nổi đầu tiên của thế giới sẽ được xây dựng ngoài khơi Hàn Quốc vào năm 2025. Công trình này được coi là biện pháp giúp con người tồn tại trong điều kiện mực nước biển dâng.(đọc thêm)