Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Từ 15/7, lực lượng công an các địa phương tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, trong thời gian 2 tháng.(đọc thêm)