Mệnh lệnh của trái tim: Đi về phía nhân dân

Miền Trung chưa kịp trải qua cơn đại hồng thủy thì lại đối mặt tiếp với cơn bão kinh hoàng số 9. Trong cảnh thiên tai khó định, nguy hiểm khó lường, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, quân đội lại một lần nữa thể hiện tinh thần “Vì nhân dân quên mình - Vì nhân dân hy sinh” nêu cao tinh thần quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng ngập lũ, sạt lở để thực hiện nhiệm vụ, cứu giúp nhân dân trong lúc gian nguy…(đọc thêm)