Lớp học của cô giáo nhí 13 tuổi

Đại dịch COVID-19 khiến nhiều trường học trên thế giới, trong đó có các trường học ở Dải Gaza đã phải đóng cửa suốt nhiều tuần. Thế nhưng không vì thế mà việc học bị ngừng lại. Giữa một lán gỗ trong khu dân cư nghèo, có một lớp học đặc biệt mà giáo viên đứng lớp là một cô bé mới 13 tuổi.(đọc thêm)