Loại bỏ văn bằng chứng chỉ phiền hà

Muốn thăng hạng, giữ hạng, hay nâng ngạch, viên chức trên cả nước buộc phải có những tấm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chức danh nghề nghiệp… Đây là quy định trong Luật Viên chức và các Nghị định, thông tư về quản lý, đánh giá công chức, viên chức tồn tại hàng chục năm nay. Tuy nhiên, sau nhiều năm áp dụng thì đến nay quy định này đã bộc lộ nhiều bất cập.(đọc thêm)