Lo ngại dịch COVID-19, nhiều người đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC online

Tuy mới khởi động trong ngày đầu đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC nhưng đã có hàng trăm người đăng ký tham gia. Số người đến đăng ký bằng hình thức online tăng nhanh.(đọc thêm)