Lịch trình của bệnh nhân COVID-19 thứ 7 ở Hà Nội

Bệnh nhân 867 là nam, 63 tuổi; sống tại thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương. (đọc thêm)