Lên rừng - xuống biển: Đi và viết để thích ứng với sự chuyển mình của tòa soạn

24 năm làm ở cơ quan Thông tấn xã Việt Nam thì tôi có hơn nửa thời gian công tác tại báo Tin tức. Thời gian làm báo của tôi chưa nhiều như các cô chú, anh chị, các bạn đồng nghiệp, nhưng tôi có cơ duyên chứng kiến những bước chuyển mình của Tin tức. Để đáp ứng yêu cầu thông tin của báo, những chuyến công tác “lên rừng - xuống biển” với tôi là những trải nghiệm nghề với nhiều dấu ấn không thể quên.(đọc thêm)