Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới (2010 - 2020)

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, sáng 23/11/2020, tại Thềm điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới (2010 - 2020).(đọc thêm)