Lễ báo hiếu của đồng bào Raglai tỉnh Ninh Thuận

Ăn ở hiếu thảo đối với cha mẹ là đạo lý quan trọng của con người. Lễ báo hiếu cha mẹ của người Raglai cũng nằm trong quan niệm “cây có cội, nước có nguồn”.(đọc thêm)