Lầu Năm Góc: Nga dồn quân tới biên giới Ukraine nhiều hơn năm 2014

Lầu Năm Góc tuyên bố Nga đang tập trung lực lượng ở biên giới Ukraine còn nhiều hơn năm 2014 trong sự kiện Crimea. (đọc thêm)