Lập 33 chốt kiểm soát ra vào thành phố Hải Dương

Thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thực hiện cách ly 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 14/8 và lập 33 chốt kiểm dịch, tăng cường kiểm tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 3 ca mắc COVID-19.(đọc thêm)