Lào Cai: GRDP 6 tháng năm 2022 tăng 7,14%

GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Lào Cai tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2021, xếp thứ 8/14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố.(đọc thêm)