Lan toả tinh thần 'tương thân tương ái' trong đại dịch

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của đại bộ phận người dân, đặc biệt là những người dân nghèo. (đọc thêm)