Lần đầu tích hợp cấp đồng thời giấy khai sinh, thẻ BHYT, đăng ký nơi cư trú

Thực hiện đề án 06 tích hợp dữ liệu dân cư, lần đầu tích hợp cấp đồng thời giấy khai sinh, thẻ BHYT, đăng ký nơi cư trú tại Hà Nam và sẽ mở rộng thí điểm ra các tỉnh thành khác.(đọc thêm)