Lạm phát tại Anh lập kỷ lục mới trong 40 năm

Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) ngày 17/8/2022, lạm phát tại Anh trong tháng 7 đã tăng lên mức kỷ lục mới trong 40 năm qua, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này.(đọc thêm)