Kỷ luật 3 cán bộ liên quan việc phá rừng tại Đồng Nai

Liên quan việc phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, UBND tỉnh cho biết đã thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Mùi, nguyên Giám đốc khu bảo tồn.(đọc thêm)