Ký kết chương trình Hợp tác phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam

Sáng ngày 26/11, đã diễn lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình Hợp tác phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam 2021 – 2023 giữa Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và VPĐD GSK Pte Ltd tại Việt Nam. (đọc thêm)