Kiên Giang: Rác ngập trên kênh làng Thứ Bảy

Kênh làng Thứ Bảy, đoạn từ khu vực huyện An Biên đến U Minh Thượng và Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đang ngập rác thải các loại, nhiều nhất là các loại hộp xốp, chai nhựa, chai thuốc bảo vệ thực vật… (đọc thêm)