Kiểm điểm đối tượng tham gia tổ chức khủng bố lưu vong ở nước ngoài

Ngày 12/5, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước vừa đưa đối tượng Hoàng Thị Danh (33 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) ra kiểm điểm trước dân vì có hành vi: Tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, một tổ chức phản động, khủng bố lưu vong ở nước ngoài.(đọc thêm)