Không quân Mỹ sử dụng hệ thống laser dò phá bom mìn từ xa 300 m

Không quân Mỹ đang phát triển phương tiện gắn vũ khí laser có thể phát nổ bom và mìn ở khoảng cách trên 300 m.(đọc thêm)