Khách quốc tế đến Việt Nam giảm 76,6% trong 11 tháng năm 2020

Trong 11 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 3,82 triệu lượt người, giảm 76,6% so với cùng kỳ năm trước.(đọc thêm)