Khách hàng có thể mua điện một giá từ năm 2021

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, từ năm 2021 người dân có thể chọn phương thức tính giá điện theo hình thức bình quân.(đọc thêm)