Khắc phục xong tuyến kè Sông Lương bị sạt lở qua xã Đại Xuyên trong tháng 9/2019

Báo Tin tức nhận được đơn thư phản ánh của các hộ dân về tình trạng dự án Kè chống sạt lở đê Sông Lương qua địa phận thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) vừa nghiệm thu, đưa vào sử dụng đã bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê kè tại địa phương và có dấu hiệu thất thoát, lãng phí đầu tư tại dự án này. (đọc thêm)