Kết luận vụ gian lận phiếu bầu Đại hội Đảng bộ xã Chu Phan

Huyện ủy Mê Linh, Hà Nội đã tổ chức công bố kết luận vụ gian lận phiếu bầu Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đỗ Văn Cường - Chủ tịch Hội Nông dân xã, Trưởng Ban kiểm phiếu và các thành viên Ban kiểm phiếu.(đọc thêm)