Israel: Lễ Purim vắng vẻ vì dịch COVID-19

Chính phủ Israel đã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, như áp đặt lệnh giới nghiêm kể từ 8 giờ 30 tối, hạn chế các hoạt động buôn bán, không cho phép người dân tụ tập tiệc tùng. Vì vậy, lễ Purim năm nay vắng vẻ hẳn.(đọc thêm)