Indonesia mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh tại thủ đô mới

Ngày 17/8, Indonesia đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh tại thủ đô mới Nusantara.(đọc thêm)