Hưởng ứng mua sắm ngày Online Friday 2020

Chương trình '60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam 2020' đã mang đến cơ hội mua sắm trực tuyến giảm giá lớn nhất trong năm cho người tiêu dùng. Đây được xem là dịp mua sắm online lớn nhất trong năm tại Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp, người tiêu dùng.(đọc thêm)