'Hung thần' núi lửa 15 phút phun trào một lần đón khách tham quan trở lại

Leo núi ngay dưới bóng của một "hung thần" núi lửa đang thức giấc chính là niềm khao khát của những du khách ưa mạo hiểm.  (đọc thêm)