Hợp tác toàn cầu truy vết nguồn gốc COVID-19

Làm rõ nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là cực kỳ quan trọng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn đại dịch trong tương lai. (đọc thêm)