Hơn 260,15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 29/9/2022 có 93.993 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 260.159.568 liều, trong đó tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 16.699.867 liều, tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 22.969.833 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.489.868 liều.(đọc thêm)