Hơn 251,68 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 15/8/2022 có 223.705 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 251.680.004 liều, trong đó tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 13.656.896 liều, tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 21.610.587 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.412.521 liều.(đọc thêm)