Hòa Bình đón 778 lao động từ Bắc Giang trở về địa phương

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đưa người lao động đang lưu trú tại tỉnh này trở về địa phương nơi thường trú, ngày 17/6 tỉnh Hòa Bình đã đón 778 lao động từ Bắc Giang trở về địa bàn tỉnh.(đọc thêm)