Hòa Bình đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế

Thực hiện quy hoạch giao thông vận tải từ năm 2013 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Hòa Bình đã đầu tư một số tuyến đường mang tính trọng điểm, góp phần phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, đồng thời tăng khả năng kết nối với các tỉnh và khu vực lân cận.(đọc thêm)