Hàng trăm hộ dân Tuyên Quang thiếu nước sinh hoạt

Từ tháng 11 năm 2020 đến nay, cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt.(đọc thêm)