Hàng nghìn xe container mắc kẹt ở cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai

Tại cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai còn khoảng 700-800 xe hàng vẫn phải chờ để được thông quan và khoảng 400 xe của Trung Quốc đã trả hàng nhưng chưa được bàn giao lại cho phía Trung Quốc. Phía đối diện có khoảng hơn 1.000 xe hàng của Trung Quốc phải chờ thông qua sang Việt Nam và khoảng 500-600 xe đã giao hàng nhưng chưa thể bàn giao lại cho phía Việt Nam.(đọc thêm)