Hàng nghìn con sứa tấn công nhà máy điện tại Israel

Bị hàng nghìn con sứa tấn công, nhà máy điện gần bờ biển ở thành phốAshkelon (Israel) phải đưa ra cảnh báo có thể cắt điện toàn thành phố. (đọc thêm)