Hàn Quốc tẩy chay 'văn hóa nhậu' sau giờ làm việc

“Văn hóa Hwaesik” (Nhậu cùng đồng nghiệp) sau giờ tan sở là điều đã tồn tại khá lâu ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, xu hướng này đang dần thay đổi.(đọc thêm)