Hải Dương chi viện cho Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch COVID-19

Chiều 16/5, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức lễ xuất quân chi viện, hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế và Sở Y tế Bắc Ninh, Bắc Giang.(đọc thêm)