Hà Nội yêu cầu khai báo tại 67 chốt cửa ngõ Thủ đô

Hà Nội quy định, người dân qua lại 67 chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Thủ đô và nơi giáp ranh với các tỉnh bắt buộc phải kê khai trên hệ thống phần mềm của Bộ Công an.(đọc thêm)