Hà Nội ra quân xóa bỏ các điểm lòng đường, hè phố bị chiếm dụng trái phép

Hà Nội đang ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; tháo dỡ mái che, bục bệ làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị; kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện trái phép… Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 21/3/2023.(đọc thêm)