Hà Nội phấn đấu hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trước 15/9

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa trước ngày 15/9 trên cơ sở số vaccine được phân giao của Bộ Y tế. (đọc thêm)