Hà Nội: Học sinh thi vào lớp 10 THPT công lập ngày 10 - 11/6/2023

Theo kế hoạch Kế hoạch số 656/KH-SGDĐT ngày 13/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập diễn ra trong hai ngày 10 và 11/6/2023, sớm hơn một tuần so với năm 2022.(đọc thêm)