Hà Nội cảnh báo ô nhiễm không khí nặng

Ngày 27/12, tại Hà Nội, hệ thống ứng dụng quan trắc không khí Iqair (www.iqair.com) đã cảnh báo không khí tại mức xấu, gây hại cho sức khỏe (màu đỏ); nồng độ chất gây ô nhiễm PM2.5 lên đến 107.6 µg/m³.(đọc thêm)