Hà Nội bắt đầu xét nghiệm PCR trên diện rộng

Những ai từ Đà Nẵng về Hà Nội kể từ 15-29/7 sẽ được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR trong vòng một tuần. Tuy nhiên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội sẽ không lấy mẫu đồng loạt như trước mà ưu tiên xét nghiệm theo trình tự nhóm nghi nhiễm, F1, người có biểu hiện và những người về từ ngày 29 lùi về trước.(đọc thêm)