Google duy trì làm việc từ xa đến giữa năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, Google thông báo các nhân viên sẽ tiếp tục làm việc từ xa đến hết ngày 30/6/2021.(đọc thêm)