Gỡ 'nút thắt ' vốn huy động, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cam kết cán đích đúng tiến độ

Khởi công từ tháng 5/2021, đến cuối tháng 1/2022, dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt vẫn đang "ì ạch" tiến độ, nguyên nhân là do doanh nghiệp đầu tư dự án chưa hoàn thiện hợp đồng tín dụng với chủ đầu tư. Trong thời gian chờ hoàn thiện hợp đồng đến trước ngày 13/2/2022, doanh nghiệp dự án vẫn đang tập trung tối đa nguồn lực, huy động các mũi thi công trên công trường và cam kết tiến độ cán đích, đảm bảo đồng bộ tuyến cao tốc Bắc Nam.(đọc thêm)