Giúp học sinh ‘thấm’ hơn những bài học từ Bác

​​​​​​​Những ngày này, nhiều hoạt động trên cả nước hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ở những trường phổ thông, các hoạt động có thể là buổi sinh hoạt dưới cờ, bài giảng ngoại khoá hay phong trào của Đội thiếu niên tiền phong. (đọc thêm)