Giá xăng giữ nguyên sau 4 kỳ tăng liên tiếp

Từ 15 giờ ngày 13/7/2020, giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên 14.258 đồng/lít và giá xăng RON 95 14.973 đồng/lít sau 4 kỳ tăng liên tiếp. (đọc thêm)