Đường tác động lên bộ não của bạn như thế nào ?

Hãy hình dung những chiếc bánh quy dẻo nóng, những chiếc kẹo cứng giòn, những chiếc bánh ngọt mềm, những chiếc ốc quế chất cao kem. Bạn có thấy thèm không? Tại sao vậy?(đọc thêm)